Проект: Sofia Airport Center Park, София

Описание на проекта:

   Sofia Airport Center (SAC) е първия в България сертифициран по LEED  устойчив бизнес комплекс, предоставящ работна среда, отговаряща на международни стандарти за качество и пригоден да бъде в пълна хармония с околната среда , за да осигури на обитателите си максимално здравословна , природосъобразна, релаксираща и мотивираща среда за работа. Комплексът е разположен на площ от 150дка, от които над 60дка са предвидени за паркова зона. Генералният план на комплекса е на чешкото студио CIGLER-MARANI architects. Ре-дизайнa и адаптация, изграждане и поддържане е на българската компания за ландшафтна архитектура LANDSCAPE DESIGN STUDIO.

   В Sofia Airport Center оформянето на прилежащият ландшафт е от първостепенно значение и има водеща роля в цялостната концепция на проекта. Внасянето на зелена и природосъобразна околна среда на работното място е една от съвременните концепции на големите и прогресивни компании с мисъл за бъдещето.Стремежът в цялостната визия за ландшафтното оформяне на прилежащите територии  е да наподобява естествена природна среда и ландшафт.

  В композицията на откритите пространства в комплекаса се обособяват следните функционални зони: паркинг за посетители, главен подход ‘‘Испански стълби‘‘, площадно пространство и паркова зона с езеро.

  ОСНОВНИЯ ПОДХОД към комплекса са широки стълби т.нар. ‘‘Испански стълби’’ с места за сядане и богато озеленени клоцове със сезонни и перенни цветя, които привличат различни видове насекоми.

  ОТВОРЕНО ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО - просторно пространство пред главният вход на основната сграда, предназначено като място за срещи и разговори, с гледка към парковата част на комплекса. Акцент в тази зона са геометрично водно огледало с декоративни фонтани и наклонени клоцове от неръждавейка, богато зацветени с ярки сезонни цветя. Водата в тази представителна зона е представена в динамичната ѝ форма чрез весело бълбукане на фонтаните. Фонтаните имат и екологичен характер, да улавят  фините прахови частици във въздуха и да подобряват качеството му. Те са пренесени в зимната градина на сградата. Това спомага да се  усъществи  хармонична  визуална  връзка и плавен преход между екстериор и интериор.

  Геометрични цветни легла от многогодишни цветя, вечно зелени и полу-вечно зелени декоративни храсти и декоративни треви опасват сградите. Плавният визуален преход от геометричен към пейзажен стил на растителните композиции е постигнат чрез дублиране на някои от растителните видове и в двата вида композиции.

  Твърдите настилки около сградите в комплекса са проектирани и изградени с естествени материали – кантовани гранитни плочи, а опесъчената обиколната алея около езерото от натрошена каменна фракция. Декоративната настилка на моста е от твърдо тропическо дърво - масарандуба.

  Поради голямата изкуствено създадена денивелация на целият терен се появяват високи подпорни стени , които в представителната част са с окачена облицовка от гранит, a в пейзажната от габиони.

  Използвани са предимно широколистни едро размерни дървета характерни за района, но е наблегнато на дървесни видове със силно изразен декоративен цъфтеж и плодове. За внасяне на колорит около сградите са предвидени цветни легла от многогодишни цветя, вечно зелени и полу вечно зелени декоративни храсти и декоративни треви.

  ПАРКОВА ЗОНА - Стремежът в цялостната визия за ландшафтното оформяне на прилежащите територии  е да наподобява естествена природна среда. Основен притегателен и обединяващ цялата композиция център е езеро в пейзажна форма и плаващи фонтани. Около езерото  е развита парковата зона, също в пейзажен стил. От гледна точка на дизайна, за да бъде ландшафтното оформление максимално близко до природните форми, основният използван похват е създаването на множество различни по големина и височина геопластики с елипсовидна и капковидна форма, между които преминава обиколна пътека свъразана с офис сградата чрез мост над езерото. Тези геопластики с природни форми разчупват иначе равнинният терен и създават интересни перспективни гледки и уютни кътове за отмора. Парка е богат на много и разнообразни растителни видове, които привличат насекоми и различни животински видове и се създава голямо биоразнообразие в комплекса. За това спомагат и разнообразето от цъфтящи храсти и групи от перенни и сезонни цветя, засадени из целият парк в плавни елиптични форми.

  Много важен компонент на устойчивото градско развитие през последните години са зелените покриви. Нарастващото екологично съзнание и поразителните икономически и екологични предимства са движещите сили за този голям успех. Зеленени покриви осигуряват много положителни ефекти за очакваната продължителност на живота и енергийния баланс на сградата и създаването на по-добра градска среда. Допринасят за усвояването на дъждовна вода, осигуряване на изолация, създаване на местообитания за дивата природа, увеличаване на благосклонност и намаляване на стреса на хората , осигуряване на по-естетичен ландшафт, спомагат за по-ниски летни температури на въздуха в градовете и смекчаване на ефекта на топлинните острови в градовете.

  ПОКРИВНИ ГРАДИНИ - На територията на комплекса са изпълнени трите вида  - интензивна, семи-интензивна и екстензивна покривна градина.

  ИНТЕНЗИВНИ- с дебел почвен слой и могат да осигурят по-голямо разнообразие от видове и размери растения, но са по-тежки и изискват интензивна поддръжка.

Интензивна покривна градина в SAC PARK е изградена като стандартно парково пространство върху подземните гаражи на комплекса и служи за преход между геометризираните форми около сградата и пейзажно оформеният парк. Почвеният слой варира от 60см до 1метър, за да осигури подходяща среда за едроразмерна растителност.

  СЕМИ-ИНТЕНЗИВНИ – по-тънък почвен слой или комбинация на почва с инертни материали, с преобладаващи тревисти растителни видове.

Семи-интензивна покривна градина

Семи-интензивна покривна градина, изградена върху гаражите. Почвеният слой е е много малък и осигурява  необходими условия само за трева.На определени места са оформени хълмове спо голяма дълбочина на почвения слой, което дава възможност за развитие на малки декоративни дървета и храсти.

В другата семи-интензивна покривна градина, т.нар. ‘‘Каменна градина‘‘ е изградена върху входа за гаражите. Почвеният слой е само на определени места, оформен като хълмове. Настилките са изградени предимно от естествен камък и различни фракции чакъл, в хармония с няколко декоративни дървета и храсти покриващи хълмовете.

   ЕКСТЕНЗИВНИ – почвен слой от 2 до 12см, преобладдаваши сукулентни и почвопокривни растителни видове, които не изискват поддръжка.

Екстензивна покривна градина. Покривът от близо 4 дка на офис сграда представлява екстензивна покривна градина, изградена с цел намаляване на енергийните разходи, озеленена със сукулентни  и почвопокривни видове, изискващи  минимална поддръжка. Тези покриви носят характеристиките на екологични покриви.

  През 2014 година на ‘‘ 8 International Biennial of Landscape Architecture’’ в Барселона, проектът ‘‘Park of Sofia Airport Center’’ e първият български проект селектиран за участие в биеналето и съпътстващата го международната изложба.

  През  2015 година Landscape Design Studio се класира трети на Eвропейските награди за градска зелена инфраструктура по време на Първата европейска коференция за градска зелена инфрастуктура във Виена. Зелената инфраструктура на бизнес комплекса донесе наградата на компанията ни.

 

 ПАРКИНГИТЕ и пространствоата около тях също са богато озеленени с едро и дребно размерна растителност, която осигурява засенчване за автомобилите през лятото и осигурява шумо и прахоизолация от към булеварда.

 

ОБЕКТИ