За Нас

За нас

 

Landscape Design Studio  е компания специализирана основно в областа на съвременната ландшафтната архитектура - дизайн, изграждане и поддържане на открити пространства. Дейността ни обхваща всички аспекти на ландшафтната архитектура - от паркоустройство и благоустройство на малки дворни пространства, офис и бизнес  сгради, до проектиране, изграждане и поддържане на големи градски и извънградски пространства -  паркове, площади, пешеходни зони, зони за отдих и рекреация, а също така и биологични рекултивации, ерозионен контрол и укрепване на терени, експертни оценки, зелени покриви и зелени стени.

С професионален ландшафтен дизайн, изграждане и поддържане на озеленените площи, ние от Landscape Design Studio ще Ви осигурим високо качество на живот, ще повишим красотата и стойността на Вашият имот, ще Ви доносем усещане за природа във вашият дом, офис, квартал и дори град.

Ние имаме силата, опита и потенциала, за да отговорим на нуждите на всеки проект, без значение от размера, спецификата, предназначението му. Работим с изключителен професионализъм и всеотдайност, като същевременно уважаваме човешкия и личен опит на Вас, клиента.

 

НАШИЯТ ЕКИП

 

        Landscape Design Studio разполага с екип от специалисти , необходимата техника и оборудване за цялостно и комплексно обслужване в  сферата на ландшафтната архитектура, паркоустройство и благоустройство на    средата.

 

Нашият екип от професионалисти включва ландшафтни архитекти – дизайнери/проектанти, ландшафтни архитекти - технически ръководители, отговарящи за строителството и поддържането на озеленените площи, специалисти по изграждане на поливни системи, градинари, дърводелци, каменари и зидари и др. А за дейностите не влизащи в нашите правомощия, работим в тясно сътрудничество с доказани партньори във сферата на архитектурата, строителство, конструкции, ВиК, Ел и всички други необходими специалности за реализацията на един проект.

 

Проектантският ни екип е високо квалифициран и се отнася към всеки проект  с индивидуален подход и специално внимание. Представяме своите решения  чрез различни графични компютърни програми и предлагаме на клиентите си триизмерни визуализирани модели. Проектите се изготвят в няколко фази:

    Идейна фаза – концептуални и идейни варианти за овладяване на пространството от функционална и естетическа гледна точка;

  Техническа и работна фаза – вертикално планиране, трасировъчни проекти, схеми на настилките, поливни системи , дендрологични и посадъчни проекти, проект за паркова архитектура и паркови елементи, дендрологични детайли, външни Ел. и ВиК инсталации, проекти за дренажни системи,   количествена и стойностна сметка.

    Екипите за изграждане и поддържане на озеленени площи  е високо квалифициран и се отнася към всеки проект  с индивидуален подход и специално внимание.

 

 

ОБЕКТИ

 

НОВИНИ

  • LANDSCAPE DESIGN STUDIO е финалист на Eвропейските награди за градска зелена инфраструктура +

    С голямо удоволствие споделяме с Вас радостта си. LANDSCAPE DESIGN STUDIO е финалист на Eвропейските награди за градска зелена инфраструктура, Read More
  • 1